PEDAGOGISK - PSYKOLOGISK TJENESTE

Pedagogisk- psykologisk tjeneste er etter loven kommunen/ fylkeskommunens sentrale sakkyndige organ og er hjemlet i Opplæringslova § 5-6
 Opplæringslova kapittel 5, se § 5-6

Formålet med tjenesten
Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) skal stå til tjeneste for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov. I tillegg til individrettet arbeid har tjenesten ansvar for å bistå i det systemrettede arbeidet som drives i skole og barnehage knyttet til barn, unge og voksne med særkilte behov. Tjeneste skal også omfatte rådgiving til foreldre som ønsker det.

Hvem får tjenesten?
Tjenesten er er rettet mot innbyggerne i Gjemnes, Eide og Fræna.
PPT GEF har også ansvar for elever ved Fræna videregående skole etter avtale med Møre og Romsdal fylkeskommune.

Hva omfatter tjenesten?
Den pedagoisk- psykologisk tjenesten (PPT) skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjelder først og fremst vurdering av behov for spesialpedagogisk tiltak for barn i førskolealder og spesialundervisning for elever i grunnskole, videregående skole og voksenopplæring. 
PPT utøver veiledning til elever, foresatte, skole og barnehage.
PPT deltar i tverrfaglig samarbeid i eierkommunene.  
PPT skal være en samabeidspartner og bidragsyter i systemretta utviklingsarbeid verdrørende barn, unge og voksne med særskilt behov.

Hvordan få utført tjenesten?
Barn/elever under 15 år henvises av foresatte selv eller i samråd med barnehage/skole/helsestasjon. Unge over 15 år kan ta initiativ til henvisning selv, eventuelt i samarbeid med skolen. Barnehage, skoler eller andre instanser skal sende skriftlig henvisning med foresattes underskrift/samtykke.

Tjenesten er gratis

Alle tilbakemeldinger til PPT skjer ved bruk av henvisningsskjema og pedagogisk rapport. Alle skjema ligger tilgjengelig for nedlasting under: Last ned skjema.
NB: Alle skjema skal sendes til PP-tjenesten per post.

LENKER

Gjemnes Kommune

Eide Kommune

Fræna Kommune

VÆRET NÅ

Gjemnes kommune

Klarvær, Svak vind, Nordvest 10°

Eide

Klarvær, Svak vind, Vest-nordvest 10°

Elnesvågen

Klarvær, Svak vind, Øst-nordøst 10°
Forecast from yr.no

KONTAKTINFO

PPT - Gjemnes, Eide, Fræna
Postboks 29
6499 Eide
Telefon: 71 29 98 20
E-post: post@ppt-gef.no